Våra tjänster - vad gör vi?

Vi på byrån har en allmänpraktik, vilket innebär att vi arbetar med många rättsliga områden. Det ger Dig möjlighet till en helhetslösning.

I mer än 20 år har vi arbetat med frågor som inte bara kräver goda juridiska kunskaper utan även ställer krav på förståelse och empati på det personliga planet. Det gäller framför allt ärenden och tvister inom familjerätten, men även inom andra områden. Vi har den förmågan och den är viktig för Dig som klient. 

Exempel på områden vi arbetar med finner Du i listen till höger.

Välkomna till oss!