Familjejuridik

Livet innehållet många olika skeden som äktenskap, barn, skilsmässa och dödsfall. Sådana händelser kan medföra problem som är svåra att förutse utan ordentlig kunskap i juridik. Med hjälp av en god familjerättsjurist som har en empatisk förmåga kan många problem undvikas och de värsta livshändelserna bli lite lättare.


Avtal för trygghet

Det är viktigt att skriva avtal innan något händer. Skapa trygghet är ledordet. Vi kan hjälpa er med att exempelvis upprätta

- testamente
- samboavtal
- äktenskapsförord.

Separation och bodelning

När en relation upphör är det viktigt att ta hjälp av en jurist för att ordna de ekonomiska förhållandena. Vi  kan bistå er båda gemensamt, men även företräda Dig separat i bodelningen.

Vi tar även uppdrag som bodelningsförrättare. 

Vårdnad, boende och umgänge

Att hantera tvister där barn är inblandade kräver en särskild fallenhet. Vi hjälper Dig som har hamnat eller riskerar att hamna i vårdnadstvist, inklusive frågor om var barnet ska bo och frågor om umgänge. Det kan även gälla ekonomiska förhållanden mellan barn och förälder, såsom underhåll. Vi kan företräda Dig gentemot den andra föräldern såväl utanför domstol som i en tvist i domstol.  


Dödsfall

När en anhörig går bort är det mycket som behöver göras. Utöver praktiska arrangemang, såsom begravning, inleds en boutredning. Då kan vi hjälpa Dig med till exempel 

- bouppteckning
- bodelning
- arvskifte
- förvaltning 
- testamentstolkning.

Vi tar även uppdrag som boutredningsman och skiftesman.