Vad kostar det?

Kostnaden för att anlita en advokat varierar. Det beror bland annat på om ärendet gäller Dig som privatperson eller Ditt företag och på ärendets karaktär, svårighetsgrad och omfattning. Vi fakturerar för nedlagd tid.

I viss typer av ärenden (t ex vårdnadstvister) kan Du få rättshjälp och då bestämmer staten timkostnaden, för närvarande 1 845 kr inklusive mervärdesskatt. Beroende på Dina ekonomiska förhållanden får Du betala endast en del av den kostnaden, resten står staten för.

I många tvister kan Du använda rättsskyddet i hem- eller företagsförsäkringen. Om försäkringen täcker, betalar Du endast självrisken samt en mindre del av den överskjutande kostnaden. Märk dock att försäkringen inte gäller för t ex en tvist med någon som man är eller har varit sambo med om tvisten uppkommer inom viss tid, oftast två år, efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphört. 

Vi hjälper Dig att kontrollera vilja möjligheter som finns.