Affärsjuridik

Juridiska frågor är av central betydelse för ett framgångsrikt företag. Vi hjälper främst mindre företag i allehanda affärsjuridiska frågor, allt från specifika avtal till rådgivning och att företräda företaget vid tvister. Vårt mål är att finna lösningar anpassade efter era behov. 

Det kan till exempelvis vara 

- bolagsbildning
- upprättande av avtal / avtalstolkning
- kompanjonavtal
- köprättsliga frågor
- uteblivna betalningar och andra fordringsfrågor
- allmän rådgivning
- arbetsrättsliga frågor.