Fastighetsjuridik

Den största affär Du gör är ofta köp av Din fastighet eller Din bostadsrätt. Det är viktigt att det blir rätt. Vi hjälper Dig med olika avtal som rör Din fastighet/bostadsrätt men även rådgivning och hjälp vid tvister som gäller egendomen.

Det kan exempelvis vara  

- överlåtelsehandlingar (såsom gåvobrev, köpekontrakt och köpebrev)
- lagfartsansökan
- hyresavtal
- servitutsavtal  
- nyttjanderättsavtal
- samäganderättsavtal
- ombud vid tvist.